กิจกรรมสรงน้ำพระ เเละรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ประจำปี 2561