บริษัท แสงมิตรอีเลคตริค จำกัด (Saengmitr Electric Co.,Ltd.) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยเริ่มต้นจากการผลิตและ จำหน่ายโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับโคมไฟต่างๆ ในนามเครื่องหมายการค้า ชื่อว่า “DELIGHT”

สำหรับโคมไฟฟ้าเป็นรายแรกของประเทศ โดยมีการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเรื่อยมา ตั้งแต่มีการใช้วัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัย จนได้รับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ต่างๆ อาทิเช่นใบรับรองมาตรฐานจากสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สำหรับสินค้าโคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์, บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์, โคมไฟฉุกเฉิน, โคมไฟถนน, โคมฉาย(Floodlight) และโคมต่างๆ ทุกชนิดมาตรฐาน CE,F Mark, รางวัล The best standard of lighting fixture product 1989, รางวัล Honor shield for the best standard of lighting fixture, รางวัล Honor shield for energy saving luminaries จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใบประกาศนียบัตรรับรองการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จาก BUREAU VERITAS รางวัลคุณภาพยอดเยี่ยมจากสมาคมไฟฟ้าและแสงสว่าง สมาคมผู้บริโภคไทยและอื่นๆ

“โดยผลงานที่ผ่านมา บริษัทได้รับความไว้วางใจในงานโครงการขนาดใหญ่ต่างๆที่สำคัญทั้งภาครัฐบาล และเอกชน อาทิ เช่น อาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ, โครงการรถไฟฟ้ามหานคร, รถไฟฟ้าบีทีเอส, เอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การบินไทย ฯลฯ”

ทางบริษัทมีความยินดีที่จะให้คำปรึกษาด้านการออกแบบแสงสว่างสำหรับพื้นที่ต่างๆโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสำหรับสินค้าและอุปกรณ์อื่นๆ จัดหาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ในคุณภาพและราคาที่ลูกค้าพอใจหวังว่า บริษัทฯ จะมีโอกาสให้บริการกับทุกท่าน